Надлежност

Инспекцијски надзор је посао државне управе кога врше органи државне управе, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе.

Стварна надлежност за поступање инспекције у области заштите животне средине одређена је прописима којима се уређује ова област, као што је управљање отпадом, заштита ваздуха, природе, вода, рибљег фонда, заштита од буке, нејонизујућих и јонизујућих зрачења, хемикалија и биоцидних производа и др.

Законима из области заштите животне средине послови инспекцијског надзора су поверени аутономној покрајини и јединицамa локалне самоуправе.

Контролне листe

Детаљније

План инспекцијског надзора за 2021. годину

Преузмите документ

Годишњи извештај о раду инспекције за 2020. годину

Преузмите документ

План координисаних/ заједничких надзора

Преузмите документ